Kontingent og licens DTaF – Fuldt medlemsskab

Kontingent fuldt medlemsskab
10 – 14 år: 500.- pr. Halvår             
15 år - :      650.- pr. Halvår

Kontingent opkræves pr. halvår og betales forud.
De 3 første træninger er gratis, hvorefter indmelding skal ske

DTaF Licens
Licens til Dansk Taekwondo Forbund opkræves en gang årligt i Januar måned, eller ved indmeldelse i klubben.
Licensen udgør den til enhver tid gældende sats, som er besluttet i Forbundet.
I 2019 udgør licensen 200.- pr. år.

Licens opkrævningsformer:
DTaF årslicens fornyelse                                                      200.-
DTaF årslicens medlemsoprettelse før 1. Juli                       200.-
DTaF årslicens medlemsoprettelse efter 1. juli                       80.- 

 

Christina har endeligt fået Tony ned med nakken