Kontingent og licens DTaF – Fuldt medlemsskab

Kontingent fuldt medlemsskab
10 – 14 år: 500.- pr. Halvår             
15 år - :      650.- pr. Halvår

Kontingent opkræves pr. halvår og betales forud.
De 3 første træninger er gratis, hvorefter indmelding skal ske

DTaF Licens
Licens til Dansk Taekwondo Forbund opkræves en gang årligt i Januar måned, eller ved indmeldelse i klubben.
Licensen udgør den til enhver tid gældende sats, som er besluttet i Forbundet.
I 2019 udgør licensen 200.- pr. år.

Licens opkrævningsformer:
DTaF årslicens fornyelse                                                      200.-
DTaF årslicens medlemsoprettelse før 1. Juli                       200.-
DTaF årslicens medlemsoprettelse efter 1. juli                       80.- 

Kontingent - Andre medlemsformer:

Kontingent deltids medlemsskab med DTaF licens fra anden klub
10 – 14 år: 250.- pr. Halvår             
15 år - :      325.- pr. Halvår

Kontingent opkræves pr. halvår og betales forud.

Træner du i forvejen i en anden klub og har licens herfra kan du træne i Bramming Taekwondo Klub som deltidsmedlem.
Du har herved ret til at træne på et grundtræningshold 1. gang om ugen, samt følge et specialhold.


Kontingent fuldtids medlemsskab med DTaF licens fra anden klub
10 – 14 år: 500.- pr. Halvår             
15 år - :      650.- pr. Halvår

Kontingent opkræves pr. halvår og betales forud.

Træner du i forvejen i en anden klub og har licens herfra kan du træne i Bramming Taekwondo Klub som fuldtidsmedlem.
Du har herved ret til at træne på alle hold.
 

Christina har endeligt fået Tony ned med nakken